Ja i staten

- innholdet kan være utdatert

Ved fristens utløp hadde 45,3 prosent av de stemmeberettigede medlemmer avgitt stemme.

Stemmetallene fordeler seg slik:

Ja                                       73,8 prosent

Nei                                     22,0 prosent

Forkastet/blanke                 4,2 prosent

Forhandlingsutvalget i LO Stat har vedtatt det anbefalte meklingsforslaget som ny tariffavtale.

– Jeg er glad for et så tydelig ja-flertall, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen. Hun er ikke like fornøyd med at bare 45 prosent deltok i avstemningen.

– Det er bedre tall en for to år siden, så det går rett vei, men vi og forbundene må se på hvordan vi skal få opp deltakelsen, konkluderer hun.