Ja i kommuneoppgjøret

- innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet har nær 150 medlemmer som går på hovedtariffavtalen KS.
Av dem som deltok i uravstemningen, det var lav valgdeltakelse, sa 84 prosent ja til oppgjøret. 
Den nye hovedtariffavtalen gjelder for perioden 1. mai 2014 til 30. april 2016.

Fagforbundet


Det var lav deltakelse i uravstemmingen, men ca 90 prosent av dem som deltok sa ja til oppgjøret.