Ja i kommuneoppgjøret

Publisert: 25.06.14

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet har nær 150 medlemmer som går på hovedtariffavtalen KS.

Av dem som deltok i uravstemningen, det var lav valgdeltakelse, sa 84 prosent ja til oppgjøret. 

Den nye hovedtariffavtalen gjelder for perioden 1. mai 2014 til 30. april 2016.

Fagforbundet

Det var lav deltakelse i uravstemmingen, men ca 90 prosent av dem som deltok sa ja til oppgjøret.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.