Italia:Stopp angrepene mot Parlati

Publisert: 28.02.12

– innholdet kan være utdatert

I oktober deltok Matteo ved en motdemonstrasjon mot en nyfascistisk marsj som feiret Mussolinis beryktede marsj mot Roma i 1922. Motdemonstrasjonen ble angrepet av politiet, og Matteo ble tiltalt for å ha motsatt seg politiet og for å ha “moralsk ansvar” for sammenstøtene. Fotografier og videoer viser at Matteo var et offer, ikke en forbryter.

Matteos fagforeningskolleger ved Ferrari Auto har bedt om en internasjonal kampanje for å protestere mot behandlingen av han, og som krever at tiltalen trekkes tilbake i sin helhet. Matteo sto opp mot fascisme – det er et ansvar for alle fagorganiserte, ikke en forbrytelse.

Du kan delta i e-postkampanjen på labourstart. org.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.