IT-bransjen forsker mest og skaper arbeidsplasser

- innholdet kan være utdatert

Norsk næringsliv brukte nær 40 milliarder kroner på forskning og utvikling i 2017. It-bransjen brukte mest, viser tall fra SSB.

 

IT-bransjen brukte 5,7 mrd. på forskning og utvikling i 2017. Forskningsinnsatsen er viktig fordi nye IT-løsninger kan bidra til å løse flere av de store samfunnsutfordringene vi står ovenfor, både i privat og offentlig sektor. Det kan for eksempel være at industriproduksjon flagges hjem igjen til Norge på grunn av automatisering eller styringssystemer som reduserer utslipp av klimagasser. Eller at teknologi gjør velferdstilbudet bedre og tryggere, som f.eks. sensorer som varsler fall eller gjør det lett å komme i kontakt med helsepersonell.

I tillegg kan forskningsinnsatsen bidrar til at Norge får enda flere bedrifter som utvikler og leverer gode IT‐løsninger. Det kan bety at IT-næringen, som allerede i dag sysselsetter over 100 000 personer i Norge, kan gi arbeid til enda flere i framtida.

Framtida bygges med EL og ITForbundsstyret har fremmet en næringspolitisk uttalelse til landsmøtet. Den inneholder følgende avsnitt om IT:

«Norge har mange bedrifter som kan utvikle og levere gode IT-løsninger. Det offentlige må i større grad bruker sin innkjøpsmakt til å legge til rette for nye arbeidsplasser og utvikling av IT-næringen i Norge. Offshoring av IT-tjenester må erstattes av strategier for å videreutdanne egne ansatte, flere studieplasser innen IT, støtte til utvikling av bedrifter og nye arbeidsplasser i Norge.

Norge skal være et attraktivt land for etablering av datasentre, samtidig som det skal være attraktivt å være vertskommune».

Forbundsstyret har også fremmet en uttalelse om velferdsteknologi. Den vektlegger at «økt innsats for utvikling og bruk må følges opp med mer kunnskap om de etiske utfordringene og sterkt fokus på IKT-sikkerhet og personvern».

Nær 40 milliarder kroner til FoUNæringslivet brukte 32 milliarder kroner på egenutført forskning og utvikling (FoU) i 2017. I tillegg kjøpte bedrifter FoU-tjenester fra andre for 7,5 milliarder kroner i 2017, samlet nær 40 milliarder kroner.