Island godkjente vikarbyrådirektivet

Publisert: 13.03.13

– innholdet kan være utdatert

Innenfor EU er det store forskjeller med hensyn til bruken av vikaransettelser og vikaransattes juridiske situasjon, status og arbeidsvilkår. Direktivet skal sikre vikarer, uansett stat, like vilkår.

Det europeiske fagforeningsinstituttet, ETUI, har laget en rapport på engelsk om hvordan dette direktivet er iverksatt i EU-landene.

Les ETUI-rapporten her

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.