Inviterer til IA-konferanse

- innholdet kan være utdatert

– Formålet med konferansen er å gi deltakerne felles kunnskap om den nye IA-avtalen og diskutere hvordan partene kan arbeide sammen. Vi vil også se på konkrete tiltak som kan være til inspirasjon i den enkelte bedrift, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.
Blant innlederne på konferansen er Tom Blix, avdelingsleder NAV Arbeidsliv, Hjørdis Henriksen, hovedtillitsvalgt for EL & IT Forbundet ved Opplysningen 1881 og Helene Hofoss Thompson, HR-ansvarlig Opplysningen 1881.
Målgruppen for konferansen er ledelse, EL & IT Forbundets hovedtillitsvalgte og verneombud i bedrifter som er omfattet av IKT-overenskomsten og Telenor-overenskomsten, samt bedriftene Nummeropplysningen 1880, Opplysningen 1881 og Eniro.
– Partene forutsetter at både ledelse og tillitsvalgte deltar, sier Wahl.
IA-informasjon fra partene desember 2011.