Interesse for dumpingarbeidet

Publisert: 08.11.12

– innholdet kan være utdatert

Statssekretær i Arbeidsdepartementet Jan-Erik Støstad hadde møter med parlamentarikere som er sentrale i behandlingen av to aktuelle lovsaker: Forslag til et nytt direktiv som skal sikre bedre håndheving av direktivet om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting (Utsendingsdirektivet), og endrede direktiver om offentlige anskaffelser.

Europaparlamentet har større rolle

– Europaparlamentet har de siste årene fått en større rolle i lovgivningsprosessen. Møtene jeg har hatt med europaparlamentarikerne som denne uken er samlet i Strasbourg er en del av det normale, men også intensiverte påvirkningsarbeidet den rødgrønne regjeringen gjør for å fremme norske interesser i EU/EØS-prosesser på arbeidslivsområdet, sier Støstad på regjeringen.no.

Støstad møtte blant andre leder av komiteen for det indre marked, Malcolm Harbour, saksordfører for anskaffelsesdirektivet Marc Tarabella og skyggesaksordfører Heide Rühle, samt skyggesaksordførere for håndhevingsdirektivet Emilie Turunen og Stephen Hughes.

Støstad viste blant annet til regjeringens to handlingsplaner mot sosial dumping og tiltakene der.

– Vi hadde gode møter og parlamentarikerne var interessert i å høre om norske erfaringer med for eksempel solidaransvar og id-kort i utvalgte bransjer, sier Støstad.

Les mer på regjeringen.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.