Innleide arbeidstakere må få sterkere lovvern

Publisert: 23.05.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen foreslår å styrke varslervernet for innleide arbeidere og å stramme inn på arbeidsgivernes plikter. Innstrammingen omfatter ikke utsendte arbeidstakere som har korte oppdrag i Norge (utstasjonerte personer fra tredjeland).

– Arbeidsmiljøloven må gjelde alle arbeidstakere. I det minste må det avklares hva som er et begrenset tidsrom. Vi må unngå at det utvikles et B- eller C-lag i arbeidslivet, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet har, sammen med Tekna og NITO, sendt et brev til Stortingets arbeid- og sosialkomité i forkant av Stortingets behandling av endringer i Arbeidsmiljøloven den 1. juni. 

Brevet til Arbeids- og sosialkomiteens medlemmer

Vedrørende utsendte arbeidstakere og varsling (prop. 72L)

Som Tekna varslet i høringen 25.4. på 72L vil Tekna, NITO og EL og IT Forbundet gjøre komiteen oppmerksom på at det er en liten, men økende andel av ansatte i Norge som de nye og tydeligere varslerreglene ikke kommer til å gjelde for. Det dreier seg om noen utenlandske arbeidstakere som jobber i et begrenset tidsrom i Norge.

Utstasjonerte personer fra tredjeland er i dag lovlig unntatt viktige deler av arbeidsmiljøloven, blant annet HMS, stillingsvern, drøftingsretten og forhold om varsling. Unntakene gjelder typisk indere som jobber som IT-konsulenter i 4-6 måneder, for Telenor, Posten, DnB, Evry. Omfanget i Norge er på omtrent 30 milliarder kroner. Markedet vokser med 10-15 prosent årlig (NRK). Store aktører i bransjen er TCS (Tata), HCL, Tech Mahindra, Infosys, Wipro og Cognizant.

Unntakene er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 1.7, og gjelder regler om;

  • varsling
  • medvirkning
  • HMS
  • skaderegistrering
  • verneombud og arbeidsmiljøutvalg
  • drøfting
  • helseopplysninger
  • diskriminering
  • stillingsvern

Hvor lenge man kan være unntatt disse reglene er ikke fastsatt, verken i lov, forskrift eller rettspraksis. Loven sier kun at dette er tillatt i et «begrenset tidsrom». Høyesterett (1985) uttaler at det kun dreier seg om «helt kortvarige arbeidsforhold».

Dagens rettstilstand er derfor uklar og muliggjør spekulasjon i hvor lenge utenlandske ansatte kan arbeide i Norge uten at norske arbeidsvilkår fullt ut gjelder. Er dette én måned, fire måneder, seks måneder?

Å unnta en voksende andel av arbeidsstyrken i Norge fra store deler av arbeidsmiljøloven er en alvorlig sak. Vår klare felles oppfatning er at norsk lov bør gjelde i Norge. Når man i praksis kan være unntatt lovbestemmelsene opp til seks måneder, er det uansett ikke i tråd med Høyesteretts presiseringer.

I tillegg svekker det norsk sikkerhet og øker sårbarheten når det blir enklere å ansette utenlandske ansatte som ikke har de samme kravene til arbeidsvilkår som andre ansatte i Norge har.

Stortinget bør derfor bruke denne anledningen til å slå fast hva et «begrenset tidsrom» faktisk er.

Tekna har foreslått at perioden begrenses oppad til én måned. EL og IT Forbundet har ment at norsk arbeidsmiljølov i sin helhet bør gjelde fra første dag for utsendte i Norge.

Vennlig hilsen
Jan Olav Andersen             Trond Markussen              Ivar H. Kristiansen
Forbundsleder                    President                           Generalsekretær
EL og IT Forbundet             NITO                                  Tekna

 

Relevante artikler

Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.