Inn i Fellesutvalget for Palestina

- innholdet kan være utdatert

Fellesutvalget for Palestina (FuP) er en paraplyorganisasjon som består av 20 nasjonale organisasjoner.
Fellesutvalget for Palestina (FUP) ser det som en hoveroppgave å initiere og ha en rådgivende rolle i solidaritetsarbeid blant organisasjoner i Norge  som støtter det palestinske folk. Arbeidet skjer bl.a. gjennom å skape kontakt mellom mennesker og organisasjoner som har et engasjement for Palestina i Norge, spredning av kunnskap og informasjon om palestinernes situasjon, gjennom politisk påvirkningsarbeid mot organisasjoner og myndigheter,  politiske markeringer og arrangementer. FUP skal i tillegg være en pådriver og støttespiller for medlemsorganisasjonenes solidaritetsarbeid med Palestina.
Les mer om Fellesutvalget for Palestina her.