IKT-konferanse om klima

Publisert: 16.03.10

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundets IKT-konferanse tar i år for seg temaene ”Grønn IT” og IKT-avtale og er et samarbeid mellom utvillingsavdelingen og forhandlingsavdelingen. Åpningsdagen i går var i sin helhet viet Grønn IT.  

– EL & IT Forbundet organiserer sektorer som ikke slipper ut så mye klimagasser, men som kan utvikle og installere produkter og styresystemer for å sørge for overvåking av energiforbruk, økt energieffektivisering og som bør gå foran i å vise hvordan en selv kan reduserer egne klimautslipp, sa Tove Johansen i sin åpningstale.

Naturen spares for to kilo CO2 per kilo IKT-utstyr som gjenvinnes sett i forhold til om vi bruker nye råvarer. Omtrent 25 prosent av strømforbruket i næringsbygg og en stadig økende andel av strømforbruket i den tusen hjem kommer fra IT-utstyr. Dette betyr at det er mye å spare klimaet for også innen denne sektoren.

– Innsatsen mot klimaforandringer krever stor omstilling for både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner verden over. Omstillingen krever utvikling av ny teknologi, vilje til å ta denne i bruk og politiske vedtak for ytterligere å motivere for klimavennlige løsninger. For at ebdrifter skal klare en slik omstilling må de samarbeide med de ansattes organisasjoner. EL & IT Forbundet må ta et ansvar for å bidra til en slik omstilling, mener Tove Johansen.

EL & IT Forbundets landsmøte i 2011 vil vie en hel dag til klima. Blant annet ”grønn IT” vil settes på dagsorden.

På IKT-konferansen i går innledet Dennis Pamlin som er global politisk rådgiver for World Wildlife Fund (WWF) som har ledet eller vært involvert i en rekke ulike miljøprosjekt for multinasjonale selskaper og for regeringer rundt i verden.

Generalsekretæren i Norges naturvcernforbund, Jan Thomas Ødegård var den andre innlederen i går og snakker om hvordan Naturvernforbundet mener IKT kan bidra til å reduserer klimautslipp.

På agendaen i dag står jobben med å få til en landsomfattende tariffavtale for IKT-sektoren.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.