IKT-enighet med Abelia

Publisert: 25.05.16

– innholdet kan være utdatert

Onsdag kveld kom EL og IT Forbundet til enighet med Abelia om ny overenskomst for IKT-relaterte bedrifter.

– Det ble som forventet krevende forhandlinger, og det var vanskelig å finne løsninger. Abelia fremmet krav som vi oppfattet som et klart angrep på opparbeidede rettigheter. Vi fikk avvist de, og er glad for at vi kom fram til enighet, sier Torbjørn Sundal, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet fikk flere gjennomslag, blant annet:

  • Nye bestemmelser om tillegg ved vikariat
  • Utvidet rett til permisjon med lønn ved dødsfall og begravelse
  • Ny tekst knyttet til personvern i arbeidslivet
  • Ny tekst om fagbrev og lokale drøftinger om hva som er relevant fagbrev
  • Utjevning av lønnsskjevheter kan tas opp lokalt i løpet perioden.
  • En vei videre for en rettferdig lønnsutvikling for funksjonærer i Komplett
  • En økning av minstelønnssatsene med to trinn

Resultatet anbefales av et enstemmig forhandlingsutvalg. Sakens oppdateres med informasjon om uravstemning så fort det er klart.

Tidligere har det vært NHO som har vært motpart i disse forhandlingene, men i år tok Abelia over ansvaret. Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Protokollen kan leses her.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.