IKT-enighet med Abelia

- innholdet kan være utdatert

Onsdag kveld kom EL og IT Forbundet til enighet med Abelia om ny overenskomst for IKT-relaterte bedrifter.

– Det ble som forventet krevende forhandlinger, og det var vanskelig å finne løsninger. Abelia fremmet krav som vi oppfattet som et klart angrep på opparbeidede rettigheter. Vi fikk avvist de, og er glad for at vi kom fram til enighet, sier Torbjørn Sundal, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet fikk flere gjennomslag, blant annet:Resultatet anbefales av et enstemmig forhandlingsutvalg. Sakens oppdateres med informasjon om uravstemning så fort det er klart.

Tidligere har det vært NHO som har vært motpart i disse forhandlingene, men i år tok Abelia over ansvaret. Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Protokollen kan leses her.