Ikke gå glipp av denne medlemsfordelen!

Publisert: 04.05.20

LOs Utdanningsfond

Tildeling av stipend for studieåret 2020/2021.

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter § 3,5 i opplæringsloven. 

Fondet yter støtte til

a) Helårsstudium (2 semester) 
Stipendets størrelse: Inntil kr. 13.500,- pr. studieår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Søknadsfrist for studieåret 2020/2021: 15 mai 2020 (fristen er absolutt)

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a) 
Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil   kr. 10.500 pr. skoleår.
Kortere kurs: Inntil kr. 4.000 pr. studieår. 
AOFs Lese- og skrivekurs med datatekniske hjelpemidler kr. 10.500 pr. skoleår.   

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.
Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.
Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på  www.lo.no  og blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs distriktskontorer eller fagforbundet ditt. 

Les mer her: https://www.lo.no/hva-vi-gjor/los-utdanningsfond/nyheter-utdanningsfondet/sok-om-stotte/

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.