Idebanken med nye nettsider

- innholdet kan være utdatert

Idébanken.org er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv fra NAV og partene i arbeidslivet. Tjenesten skal inspirere virksomheter til å jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv. Fredag 28.februar var Idébankens nye nettsider ferdige.