Hvite sertifikater:20 prosent mer energieffektivitet?

Publisert: 11.02.10

– innholdet kan være utdatert

Hvite sertifikater skal stimulere til mer effektiv sluttbruk av energi, i motsetning til Grønne sertifikater, som skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Hvite sertifikater fungerer ved at enkelte markedsaktører forpliktes til å gjennomføre eller finansiere energisparetiltak, slik at en samlet målsetting om redusert energibruk oppnås. De fleste systemene i Europa er rettet mot bygningsmassen, men rapporten viser at hvite sertifikater kan brukes innen flere sektorer.

Systemet med hvite sertifikater er innført i flere land i EU. Rapporten som legges frem, viser at erfaringene er positive. Norge har slitt med å finne et verktøy som kan utløse energieffektiviseringstiltak som monner.

Neste uke offentliggjør Klima- og forurensningsdirektoratet Klimakur, med forslag til å redusere Norges klimagassutslipp.

Rapporten Hvite sertifikater og energispareforpliktelser viser at innføring av hvite sertifikater har vært vellykket i en rekke europeiske land, og at denne markedsmekanismen er et enkelt og forutsigbart system for å sikre energieffektivisering. Flere av landene har overoppfylt sine mål ved bruk av denne markedsmekanismen.

Les med om saken på Bellonas hjemmeside.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.