Hvite sertifikater:20 prosent mer energieffektivitet?

- innholdet kan være utdatert

Hvite sertifikater skal stimulere til mer effektiv sluttbruk av energi, i motsetning til Grønne sertifikater, som skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Hvite sertifikater fungerer ved at enkelte markedsaktører forpliktes til å gjennomføre eller finansiere energisparetiltak, slik at en samlet målsetting om redusert energibruk oppnås. De fleste systemene i Europa er rettet mot bygningsmassen, men rapporten viser at hvite sertifikater kan brukes innen flere sektorer.
Systemet med hvite sertifikater er innført i flere land i EU. Rapporten som legges frem, viser at erfaringene er positive. Norge har slitt med å finne et verktøy som kan utløse energieffektiviseringstiltak som monner.
Neste uke offentliggjør Klima- og forurensningsdirektoratet Klimakur, med forslag til å redusere Norges klimagassutslipp.
Rapporten Hvite sertifikater og energispareforpliktelser viser at innføring av hvite sertifikater har vært vellykket i en rekke europeiske land, og at denne markedsmekanismen er et enkelt og forutsigbart system for å sikre energieffektivisering. Flere av landene har overoppfylt sine mål ved bruk av denne markedsmekanismen.
Les med om saken på Bellonas hjemmeside.