Høyestrett behandler verftslønninger

Publisert: 24.01.13

– innholdet kan være utdatert

Det er NHO og ni norske verft som har gått til sak mot den statlige Tariffnemnda. Verftene påstår at utenlandsk arbeidskraft ved verftene har for gode betingelser.

Avvist av retten

Både tingretten og Borgarting lagmannsrett har avvist påstandene fra NHO, og ga staten og LO medhold på alle punkter. LO støtter staten/Tariffnemnda i denne saken.

Hva NHO/verftene krever:

  • Godtgjørelse for reise, kost og losji må reduseres
  • Utenbystillegg på 20 prosent må fjernes
  • Overtidstillegget må ned
  • Ukentlig arbeidstid må øke fra 37,5 til 40 timer
Brudd på EØS-reglene?

Arbeidsgiverne mener Norge bryter med EØS-reglene når det kreves at utenlandske verftsarbeidere blant annet skal ha betalt reise, kost og losji. NHO og verftene er redd de taper i konkurransen med utenlandske verft om de må betale alle disse godene for utsendte utenlandske arbeidere.

Angriper allmenngjøring

Dette er ordninger som er nedfelt i industrioverenskomsten mellom NHO og LO og sentrale deler av avtalen for verftene er allmenngjort. Det er dermed allmenngjøringen av tariffavtaler NHO/verftene angriper.

– Hvis NHO vinner fram, vil allmenngjøring som verktøy bli så dårlig at LO vil få store problemer med å stå inne for bruken av allmenngjøring, sier LO-advokat Håkon Angell til Magasinet for fagorganiserte.

Konsekvenser for flere bransjer

Vinner NHO fram, vil det få betydning for andre områder som er allmenngjort, deriblant bygg og renhold. Nye vedtak i disse bransjene er satt på vent, fordi Tariffnemnda vil se hva Høyesterett sier om verftene.

Dom i saken faller to-tre uker etter forhandlingene i Høyesterett og kan ventes rundt 15. – 20. februar.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.