Høy kraftproduksjon og -eksport

Publisert: 13.08.12

– innholdet kan være utdatert

I første halvår ble det produsert 76,4 TWh kraft, som er det høyeste målingen siden elektrisitetsstatistikken startet i 1979, skriver Aftenposten.

Høy krafteksport

Høy produksjon har resultert i høy eksport. I første halvår eksporterte Norge 11,6 TWh elektrisk kraft, mens det ble importert 1,6 TWh. Det ga en nettoeksport på 10 TWh, som er det høyeste nivået som noen gang er registrert for årets seks første måneder.

I samme periode i fjor hadde Norge en nettoimport på 7,1 TWh. Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold, priser og kapasiteten på overføringslinjene, skriver Aftenposten

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.