Hovedavtalen i staten forlenges med ett år

- innholdet kan være utdatert

Hovedsammenslutningene og staten ble i går enige om at Hovedavtalen i staten videreføres i ett år til, fram til 31. desember 2020.

– En grei måte å gjøre det på. Vi trenger litt bedre oversikt over utfordringene og tar oss derfor mer tid. Jeg mener at dagens Hovedavtale er god og at den har det handlingsrommet som arbeidsgiver har etterspurt. Det gjelder bare å bruke avtalen slik den er ment, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Hovedavtalen er en av bærebjelkene i den norske modellen. I Hovedavtalen slås det fast at staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått avtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer.

Bildet: Forhandlingstroikaen fra LO Stat på vei til Hovedavtale-forhandlinger. Fra venstre Egil André Aas, Dag Westhrin og Vibecke Solhaug.