Høringssvar: Nye regler for grunnbeløpet

Publisert: 10.01.12

– innholdet kan være utdatert

Forslaget til endringer i folketrygdlovens regulerings­bestemmelser er sendt på høring.

Til grunn for reguleringen av folketrygdens grunnbeløp skal legges forventet lønnsutvikling i regulerings­året, justert for eventuelt avvik mellom forventet og faktisk lønnsutvikling siste år. Dette foreslås nå endret til siste to år.

Bakgrunnen for forslaget er at det har vist seg at anslaget for faktisk lønnsutvikling siste år kan endres etter at trygdeoppgjøret er ferdig og nytt grunnbeløp er fastsatt. Gjeldende regler der man kun ser på eventuelt avvik siste år sikrer etter regjeringens vurdering ikke i tilstrekkelig grad den reguleringen som er forutsatt og vedtatt. Det bør derfor legges opp til å fastsette lønnsveksten basert på en lengre periode enn det foregående året.

Arbeidsdepartementet tar sikte på at endringene skal tre i kraft slik at de får virkning for reguleringen av grunnbeløpet og pensjoner pr. 1. mai 2012.

Les høringsbrev og høringsnotat her

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.