Høring: Positivt med felles sertifikatmarked

Publisert: 20.01.11
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Dette kommer fram i forbundets høringssvar til Olje- og Energidepartementet om lov om elsertifikater.

Forbundet er tilfreds med at denne sertifikatordningen blir teknologinøytral slik at også vår tradisjonelle vannkraft kan dra nytte av ordningen. Det er bra at OED anerkjenner at ordningen ikke kan bli helt vellykket uten en kraftig opprusting av nettinfrastrukturen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.