Høring om personopplysningsforskriften

Publisert: 25.07.12

– innholdet kan være utdatert

Forslaget del A gjelder endring av personopplysningsforskriften § 7-1;  konsesjonsplikt for behandling av personopplysninger i ekomsektoren.

Bestemmelsen fastsetter at Datatilsynet skal vurdere vilkår om kryptering og lukket lagring i konsesjonene.

Forslaget del B gjelder endring av personopplysningsforskriften kapittel 8. Endringene er en følge av vedtatte endringer i personopplysningslovens bestemmelser om kameraovervåking, og er hovedsakelig en tilpassning til lovendringen.

Høringsfristen er 1. oktober og forbundet er direkte høringsinstans.

Lenke til høringsnotatet.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.