Høring om økonomisk regulering av nettselskaper

Publisert: 15.09.11

– innholdet kan være utdatert

Endringene som er foreslått skal i større grad knyttes til nettets alder.

Endringene gjelder:

  • kalibreringsmetode
  • finansiering av AMS
  • håndtering av kostnader ved beredskapsanlegg
  • merking av luftfartshindre

 

Egne og eksterne ansatte

Tidligere har forbundet kommet med innspill til NVE om økonomien i forskjellen ved å bruke egne ansatte mot eksterne ansatte. Selskapene får igjen kun 40 prosent ved bruk av egne ansatte, men 60 prosent ved bruk av eksternt ansatte. Dette mener forbundet bør snus.

AMS

Innen 1. januar 2017 skal alle strømkunder ha nye avanserte måler- og styringssystemer (AMS). Dette blir en stor investering med ukjent kostnad, spesielt når det gjelder å utvikle teknologien. Her kommer NVE med forslag til økonomisk løsning for å få satt i gang prosessen. NVE foreslår å omfordele deler av inntektsrammen fra selskap med målerparker eldre enn gjennomsnittet, til selskap med nyere måleparker.

Interesserte kan lese mer om høringen på NVEs nettside.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.