Hodepine skyldes arbeidsmiljøet

Publisert: 07.01.14

– innholdet kan være utdatert

I studien fant man at rollekonflikt, dårlig sosialt klima og mobbing/trakassering på jobb bidrar til økt forekomst av hodepine.

I en nylig publisert oppfølgingsstudie (over tre år) så man nærmere på betydningen av psykososiale faktorer for selvrapportert hodepine i den generelle yrkesbefolkningen i Norge. Opplevd rollekonflikt, mobbing/trakassering, dårlig sosialt klima og samt opplevd nedbemanning var arbeidsmiljøfaktorene som gav en forhøyet risiko for hodepine.

Hodepine var henholdsvis nær tre og fire ganger mer vanlig blant de som i stor grad var utsatt for henholdsvis rollekonflikt og mobbing/trakassering. Forfatterne fant også en sammenheng med dårlig sosialt klima og opplevd nedbemanning. Om lag ¼ av de rapporterte plagene kunne tilskrives disse fire faktorene.

Les mer om studien på stami.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.