HK utvider streiken

- innholdet kan være utdatert

Streiken utvides onsdag 19. november med nye 141 -HKorganiserte i LO sentralt og i forbundene NTL, MFO, FLT og NSF.
LOs ansatte ved juridisk avdeling, internasjonal avdeling og LOs distriktskontorer er unntatt fra streiken.
Konflikten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) og Handel og Kontor startet fredag 14. november med 155 HK-organiserte, hvorav ni fra EL & IT Forbundet.
Det vises til AAF når det gjelder bakgrunn for konflikten.
Også Handel og Kontor har informasjon om streiken.