Havenergi og nettutjevning

Publisert: 05.10.10

– innholdet kan være utdatert

I statsbudsjettet foreslås det en bevilgning på 40 millioner kroner til satsingsområdet havvind. Satsingen består av

• 10 millioner kroner i økt støtte til piloter og prototyper innenfor havenergi gjennom Norges forskningsråd.

• 20 millioner kroner til større demonstrasjonsprosjekter innenfor havenergi gjennom Enova. I tillegg øker overføringene til Enova med 55 millioner kroner som skal gå til umodne teknologier.

• 10 millioner kroner til oppstart av strategiske konsekvensutredninger i egnede arealer for fornybar energiproduksjon i norske havområder. En grovsiling av arealer gjennomføres allerede i år.

Nettutjevning

I regjerings arbeid med lik strømpris over hele landet er en reduksjon av de geografiske forskjellene i nettleien viktig. I 2011 foreslås det å bruke 60 millioner kroner til slik utjevning. Distribusjonsnett i følgende fylker vil omfattes av ordning i 2011; Buskerud, Finnmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland, Rogaland, Telemark, Sør-Trøndelag, Troms, Sogn og Fjordane og Østfold.

Utbytte Statkraft

I budsjettet er det lagt inn et utbytte på 85 prosent av Statkraft-konsernets årsresultat etter og skatt mv. Departementets anslag er at utbytte kommer til å bli rundt 5 185 millioner kroner.

Miljøkartlegging Jan Mayen

I statsbudsjettet 2011 ligger det 10 millioner kroner til miljøkartlegging i forbindelse med petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen.

CO2-fangst, tja

Regjeringen fortsetter arbeidet med fangst og lagring av CO2. For 2011 bevilges det 2,7 milliarder kroner til blant annet forskning og utvikling. Regjeringen skal før jul komme til Stortinget med en nærmere gjennomgang av mulige andre teknologier på Mongstad.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.