Hardt press på utviklere i IT-bransjen –  de trenger fagforeningene

- innholdet kan være utdatert

Det er mye press på utviklere i IT-bransjen. EL og IT Forbundet jobber for at flere organisere seg for å stå mot.Utviklerne opplever ofte hardt press på å levere innen nye og kortere tidsfrister. Det er stilles høye krav til tilgjengelighet og jobbing utover ordinær arbeidstid. I tillegg ser vi at det i nedbemanninger er en del brudd på medbestemmelsesrettigheter.

Ifølge Kode24s tall er 46 prosent av norske utviklere er organisert; det vil si at de er medlem av en fagorganisasjon som NITO, Tekna og EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet mener at alle, også utviklere, trenger fagforeningene som et sikkerhetsnett den dagen det blir problemer på jobben. 

Stipend til etter- og videreutdanningEn annen fordel som medlem av EL og IT Forbundet er muligheten til å få stipend fra ulike utdanningsfond. For enkelte kan etter- og videreutdanning være helt nødvendig for å stå i arbeid, mens det for andre kan handle om nye karrieremuligheter eller å stå sterkere i lønnsforhandlinger.

EL og IT Forbundet har gode erfaringer med verving i IT-bransjen– Det vi har erfart, er at kulturen for å organisere seg og å verve er mindre tilstede i IT-bransjen enn i andre. Det vi likevel ser er at når vi først får informert om hvorfor det er viktig med fagforeninger, og hva vi kan gjøre for våre medlemmer, så ser de nytten av det og blir medlem, sier Geir Aasen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet til Kode24.

Kode24: Altfor få utviklere er fagorganisert