Hardt press på utviklere i IT-bransjen –  de trenger fagforeningene

Publisert: 23.04.19

– innholdet kan være utdatert

Det er mye press på utviklere i IT-bransjen. EL og IT Forbundet jobber for at flere organisere seg for å stå mot.

Utviklerne opplever ofte hardt press på å levere innen nye og kortere tidsfrister. Det er stilles høye krav til tilgjengelighet og jobbing utover ordinær arbeidstid. I tillegg ser vi at det i nedbemanninger er en del brudd på medbestemmelsesrettigheter.

Ifølge Kode24s tall er 46 prosent av norske utviklere er organisert; det vil si at de er medlem av en fagorganisasjon som NITO, Tekna og EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet mener at alle, også utviklere, trenger fagforeningene som et sikkerhetsnett den dagen det blir problemer på jobben. 

Stipend til etter- og videreutdanning

En annen fordel som medlem av EL og IT Forbundet er muligheten til å få stipend fra ulike utdanningsfond. For enkelte kan etter- og videreutdanning være helt nødvendig for å stå i arbeid, mens det for andre kan handle om nye karrieremuligheter eller å stå sterkere i lønnsforhandlinger.

EL og IT Forbundet har gode erfaringer med verving i IT-bransjen

– Det vi har erfart, er at kulturen for å organisere seg og å verve er mindre tilstede i IT-bransjen enn i andre. Det vi likevel ser er at når vi først får informert om hvorfor det er viktig med fagforeninger, og hva vi kan gjøre for våre medlemmer, så ser de nytten av det og blir medlem, sier Geir Aasen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet til Kode24.

Kode24: Altfor få utviklere er fagorganisert

 

 

 

Relevante artikler

Avvikende åpningstider i mars og april 2022
Med nye nettsider kommer også nye strukturer, noe som kanskje gjør navigasjonen litt uvant. Her har vi laget en grov oversikt over hvor du finner forskjellig innhold, med utgangspunkt i hovedmenye.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.