Håndbok om etnisk mangfold

Publisert: 14.10.10

– innholdet kan være utdatert

Mangfold er et høyt prioritert tema i norsk arbeidsliv. Regjeringen har som mål at flere med innvandrerbakgrunn skal få brukt sine ressurser i arbeids­­livet, da dette vil bidra til å øke den samfunnsmessige velferden så vel som den individuelle. Manglende inkludering av hele arbeidsstyrken er en stor utfordring for norsk arbeidsliv, både med tanke på arbeids­kraft­­underskudd, tidligavgang til ulike typer pensjonsytelser og manglende inkludering av innvandrerbefolkningen.

Inkluderende ledelse er en nøkkelfaktor for å få til endret praksis. Inklu­dering og hånd­tering av utfordringene med et mang­foldig arbeidsliv for­utsetter handlingsevne på bedrifts­nivå. Ledere som kan og vil, i samarbeid med fagforeninger som støtter opp om god praksis, er forutsetningene for å skape et mer inkluderende arbeidsliv.

Arbeidet med håndboken er finansiert av NHO Arbeidsmiljøfond, og NHO Reiseliv og Fellesforbundet har deltatt i arbeidet.

Les mer om håndboka på Arbeidstilsynets hjemmeside. Les også artikkel fra fagbladet Arbeidervern nr. 5/2010: “Samarbeid om mangfold” skrevet av Anne Inga Hilsen ved AFI. 

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.