Grep mot svart arbeid

- innholdet kan være utdatert

De ti grepene som ble lansert i dag, er gode råd for å unngå at offentlige innkjøp bidrar til å undergrave rettferdig konkurranse, arbeidstakeres rettigheter og finansieringen av velferd.

Lenke til de ti tiltakene.

Difi, BNL, Fellesforbundet og KS har utarbeidet spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter, (Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter). Dette er ett av flere gode verktøy som åpenbart vil ha god effekt dersom de brukes aktivt.

Samarbeid mot svart økonomi består av de store partene i arbeidslivet, samt skatteetaten.