Grep mot svart arbeid

Publisert: 25.01.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

De ti grepene som ble lansert i dag, er gode råd for å unngå at offentlige innkjøp bidrar til å undergrave rettferdig konkurranse, arbeidstakeres rettigheter og finansieringen av velferd.

Lenke til de ti tiltakene.

Difi, BNL, Fellesforbundet og KS har utarbeidet spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter, (Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter). Dette er ett av flere gode verktøy som åpenbart vil ha god effekt dersom de brukes aktivt.

Samarbeid mot svart økonomi består av de store partene i arbeidslivet, samt skatteetaten.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.