Gregersen hedret av Isaksen

- innholdet kan være utdatert

– Ragnar Gregersen og Gunnar Visnes har begge vært to meget toneangivende og dedikerte mennesker innen norsk fag- og yrkesutdanning. De har vært med og formet den lenge før begreper som reform 94 og kunnskapsløftet kom på banen,  sa kunnskapsminister Isaksen i sin tale og understreket at både Gregersen og Visnes har brent for å beskytte og utvikle elektrofagene og kompetanseinnholdet i elektrofagene i alle åra de har holdt på.
– De har begge bidratt sterkt til å gjøre norsk fag og yrkesutdanning bedre, sa Isaksen, referert på nelfo.no
Etter talen delte han ut diplom utformet som et fagbrev i faget «Norsk fag- og yrkesutdanning».
I likhet med Isaksen, takker EL & IT Forbundet for Ragnar Gregersens innsats og arbeid med yrkesfag, og spesielt elektrofagene.