Godt Statkraft-resultat

- innholdet kan være utdatert

Statkraft fikk et resultat før skatt på 7.492 millioner kroner i årets første kvartal, sammenlignet med 4.348 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.
Selskapet fikk et driftsresultat på 5.282 millioner kroner i første kvartal i år, sammenlignet med 3.430 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Driftsinntektene endte på 10.507 millioner kroner i årets første kvartal, mens de endte på 8.031 millioner kroner i fjorårets første kvartal.
Statkraft produserte 18,4 TWh kraft i første kvartal, sammenlignet med 17,1 TWh i første kvartal i fjor. Gasskraft bidro til den økte produksjonen. Produksjonen fra vannkraftverkene var på nivå med samme periode i fjor.
Magasinfyllingen for Norge samlet sett var ved utgangen av mars på 62,7 prosent, tilsvarende 27,9 TWh.