Godt resultat for Sykehuspartner HF

- innholdet kan være utdatert

Økonomisk ble årets lønnsoppgjør gjennomført med følgende resultat:

Alle medlemmer som arbeider i Sykehuspartner er sikret en lønnsøkning på 19 000 kroner, inklusiv det sentrale tillegget.

Det er ytterligere framforhandlet justeringer slik:Alle satser på godtgjøringer for kveld, natt, lørdag og søndag økes med to prosent.

Forhandlingene har avdekket skjevheter i lønn blant ansatte i Sykehuspartner. Årets oppgjør er et første skritt i arbeidet for å rette opp skjevhetene. En mer rettferdig lønnsutvikling er avhengig av at flere organiserer seg i EL og IT Forbundet og at det velges lokale tillitsvalgte.

Oppgjøret sendes til godkjenning i LO Stat og Spekter, deretter vil det bli avholdt uravstemning. Det er svært viktig at alle deltar i denne prosessen.

Ytterligere informasjon i forbindelse med gjennomføring av uravstemning sendes medlemmene på epost.

Frist for uravstemning er satt til 22. juni kl. 16.00, inn til forbundet.

Forbundets forhandlingsutvalget har bestått av: Hjørdis Henriksen, Jan Henrik Larsen og Reidunn Wahl.

Sykehuspartner HFs forhandlingsutvalget har bestått av Espen Jensen, Liv Hjelle, Arild Tøften og Kjellrun Wilhelmsen.