Godt resultat for Sykehuspartner HF

Publisert: 09.06.16

– innholdet kan være utdatert

Økonomisk ble årets lønnsoppgjør gjennomført med følgende resultat:

Alle medlemmer som arbeider i Sykehuspartner er sikret en lønnsøkning på 19 000 kroner, inklusiv det sentrale tillegget.

Det er ytterligere framforhandlet justeringer slik:

  • Fem medlemmer får 2 000 kroner ekstra
  • Åtte medlemmer får en økning med bakgrunn i justeringer på minstelønnssatsene og ansiennitetsopprykk
  • Det gis et justeringstillegg på én enhetsleder

Alle satser på godtgjøringer for kveld, natt, lørdag og søndag økes med to prosent.

Forhandlingene har avdekket skjevheter i lønn blant ansatte i Sykehuspartner. Årets oppgjør er et første skritt i arbeidet for å rette opp skjevhetene. En mer rettferdig lønnsutvikling er avhengig av at flere organiserer seg i EL og IT Forbundet og at det velges lokale tillitsvalgte.

Oppgjøret sendes til godkjenning i LO Stat og Spekter, deretter vil det bli avholdt uravstemning. Det er svært viktig at alle deltar i denne prosessen.

Ytterligere informasjon i forbindelse med gjennomføring av uravstemning sendes medlemmene på epost.

Frist for uravstemning er satt til 22. juni kl. 16.00, inn til forbundet.

Forbundets forhandlingsutvalget har bestått av: Hjørdis Henriksen, Jan Henrik Larsen og Reidunn Wahl.

Sykehuspartner HFs forhandlingsutvalget har bestått av Espen Jensen, Liv Hjelle, Arild Tøften og Kjellrun Wilhelmsen.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.