Godkjenningsordning for renholdsbedrifter

- innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet registrerer alle godkjente renholdsvirksomheter i et sentralt register som blir tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no.
Der blir det enkelt å finne ut om en renholdsvirksomhet er godkjent eller ikke. Virksomheter som har sin søknad om godkjenning under behandling blir også registrert i registeret.
Krav til tjenestekjøpere
For bedrifter blir det fra 1. desember ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent og registrert.
Les mer om ordningenpå Arbeidstilsynets nettside.
Forskriften som ble vedtatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012.