Gode resultater mot datakrim

- innholdet kan være utdatert

Europols senter for bekjempelse av datakriminalitet (European Cyber Crime Center, EC3) markerte 10. februar sitt første år med full drift siden opprettelsen i januar 2013.

Seminar


Hendelsen ble markert i form av et halvdagsseminar.EUs kommissær for innenrikssaker, Cecilia Malmström, åpnet markeringen med å understreke viktigheten av fortsatt satsing på bekjempelse av kriminalitetsområdet på EU-nivå.

Mange utfordringer


EC3 nyter suksess i sin bekjempelse av datakriminalitet til tross for en stadig økende mengde bistandsanmodninger fra medlemslandene. Under markeringen 10. februar redegjorde senterets leder, danske Troels Örting, for det første året med full aktivitet og meddelte at senteret mottar et meget høyt volum informasjon fra samarbeidspartnere. En utfordring er å finne den rette informasjonen å gå videre med, og Örting oppfordret alle til mer kvalitetssikring og seleksjon i informasjonsutvekslingen.
Les mer på Europaportalen.