Gode resultater i finsk fellesskole

Publisert: 20.08.13

– innholdet kan være utdatert

Frifagbevegelse.no har sett på det finske skolesystemet og forsøkt å finne svaret på hvorfor finske barn gjør det så bra.

Spesialundervisning og sunn mat
  • det er politisk enighet om å satse på fellesskolen, det finnes få private skoler
  • Finland er et homogent samfunn med finner, svensktalende og samer. Innvandrerandelen er 5 prosent. 
  • spesialundervisningen og læreplanen som er lik i alle Finlands 336 kommuner, men med lokale variasjoner
  • alle skolebarn får tre daglige måltider, inkludert varm lunsj, som følger ernæringsmessige anbefalinger
  • statlige midler finansierer opp til 60 prosent av skolebudsjettene i de fattigste kommunene.


Skolefolk og byråkrater er ikke så opptatt av PISA-resultatene. Torbjörn Sandén mener PISA-undersøkelsene gir bare et øyeblikksbilde av kunnskapene hos elevene. Som i mange andre land er guttenes resultater og leseforståelse dårligere enn jentenes.

Les hele artikkelen på frifagbevegelse.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.