Gode forhandlings-løsninger i B-deler

- innholdet kan være utdatert

– Virksomhetenes økonomi, produktivitet og framtidsutsikter er ulike og resultatene varierer. Det som er felles er at våre tillitsvalgte har gjort en god jobb, sier Reidunn Wahl.

Noen forhandlingsresultater i kortversjon:• Geomatikk: Kr 13 000 i lgr. 2 pluss kr 3 413 i lavlønnstillegg.

• Telemuseet: Kr 11 000 i generelt tillegg pluss kr 3 413 i lavlønnstillegg.

• Broadnet: Kr 10 252 i generelt tillegg og kr 15 252 til lavlønte.

• Fubi: Kr 7 000 i generelt tillegg.

Også Statnett er ferdig og på Teltech mangler kun en protokoll.

På Relacom er det bedt om bistand og der starter vi opp igjen mandag 4. mai kl. 13.00.

– Forhandlingene for Spekter Helse starter 11. mai og her vil EL & IT Forbundets nye Helse-forum bli involvert, sier Wahl.