God pengeflyt i Agder Energi

- innholdet kan være utdatert

Agder Energi (AE) forklarer det gode resultatet med økt vannkraftproduksjon, høyere oppnådde priser og det godt resultat i nettselskapet.

Investeringer


Totale investeringer var 572 millioner kr (391 mill. kr). Innen vannkraft er det investert for 301 millioner kr (156 mill. kr). Økningen er i hovedsak knyttet til utbyggingen av Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk i Setesdal.
Nettselskapet har investert for 182 millioner kr (170 mill. kr), melder AE i en pressemelding.

Utvidelser og nybygging


Agder Energi startet i juni arbeidet med utvidelse av Iveland kraftverk i Iveland kommune og bygging av Lislevatn kraftverk i Evje og Hornnes kommune.
De to kraftverkene vil gi en produksjonsøkning på henholdsvis 150 og 19 GWh. Det tilsvarer totalt forbruket til 8 500 eneboliger.