God og kraftfull tiltakspakke

- innholdet kan være utdatert

– LO har krevd tiltak for å få et mer anstendig arbeidsliv og en seriøs bemanningsbransje. Regjeringen følger langt på vei opp LOs krav i høringen, påpeker Flåthen.


LO har anbefalt politikerne ikke å implementere Vikarbyrådirektivet i norsk rett.


– Men vi står uansett sterkere med denne tiltakspakken, om vi implementerer direktivet eller ikke. Vi merker oss også at hvis Stortinget gir sitt samtykke til implementeringen, vil regjeringen i en erklæring fastslå at den legger til grunn at norske regler om bruk av ansatte i vikarbyrå er forenlig med direktivet, og at lovforslagene fremmes under en uttrykkelig forutsetning om dette, sier han.


Les mer på lo.no.