God mental helse offshore

- innholdet kan være utdatert

I landbasert virksomhet er det en andel på opp mot 13 prosent, mens det innen offshore ligger på rundt 9 prosent.


Forsket på arbeidsmiljø


En gruppe forskere har sett på forekomsten av psykologisk distress og stressorer i arbeidsmiljøet blant ansatte i offshoreindustrien. Forskningen viser at det er lavere psykologisk distress blant arbeidere offshore enn i befolkningen for øvrig.


Nybrott i offshoresektoren


Det er første gang noen har sett på disse sammenhengene i offshoresektoren. Forsker Morten Birkeland Nielsen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og kolleger fra Universitet i Bergen og Høgskolen i Stord/Haugesund har sett på 741 arbeidstagere fra sektoren.
Les mer om forskningen på stami.no.