Globaliserings-skolen for tillitsvalgte

- innholdet kan være utdatert

Da er ”Globaliseringskolen” 8. mai til 13. mai kurset for deg som:


Kursets formål


Globaliseringskolen er et samarbeid mellom AOF og Unite Yorkshire. Hensikten med kurset er å bygge bro mellom naboer – Norge og Yorkshireregionen:Om kurset


Kurset er et tilbud til lokale norske og britiske tillitsvalgte på alle nivåer med et spesielt engasjement for internasjonalt samarbeid. Dette er et felleskurs hvor norske og britiske kolleger møter hverandre for å diskutere og utforske løsninger på globale og europeiske utfordringer som er tilstede på nesten hver eneste arbeidsplass, om den er privat eller offentlig.
Arbeidsspråket er engelsk, og det kreves at deltakerne har god muntlig fremføringsevne.
Kursperiode: 8. mai – 13. mai.
Søknadsfristen er 6. mars.
Les mer om kurset.
Lenke til programmet
Søknadsskjema