Global avtale med GdfSuez

Publisert: 08.06.12

– innholdet kan være utdatert

Avtalen skal definere urettferdige forskjeller mellom kvinner og menn med mål om å fjerne ulikhetene, samt å oppnå likelønn. Avtalen skal også sikre bedre balanse mellom arbeid og familieliv.

Likestilling i sentrum

Selskapet skal blant annet lage likestillingsplaner i bedrifter med mer enn 150 ansatte. Andre elementer er:

  • Nøytralisere negative effekter etter fødsels- og foreldrepermisjon
  • Lik lønn for likt arbeid
  • Leverandører skal respektere selskapets likestillingspolitikk
  • Etablere systemer som passer på at avtalen og avtalens innhold følges opp
  • Etablere en klageinstans om det oppstår uenighet

Land som GdfSuez har bedrifter i, og som allerede har gode ordninger og høyt fokus på likestilling, skal opprettholde disse rettighetene.

Bedrifter i mange land

GdfSuez har bedrifter innen vann, avfall, energi og energitjenester. Konsernet har nærmere 220 000 arbeidstakere i mange europeiske land som Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Romania, Spania, Sverige og Storbritannia.

EPSU og IndustriAll

Avtalen er framforhandlet av EPSU og IndustriAll (tidligere EMF/EMCEF) på vegne av forbundene som har medlemmer i selskapet. EPSU er den største europeiske føderasjonen innen offentlig service og 275 fagforeninger med over 8 millioner arbeidstakere er tilsluttet.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.