Gjenvisitt av polske tillitsvalgte

- innholdet kan være utdatert 
Fredag 23. november avsluttet forbundet andre del av prosjektet Arbeid, Demokrati og Europeisk forbrødring. De polske tillitsvalgte, Elzbieta Baczewska, Andrzej Filipowicz, Roman Hajdysz, Urszula Jankowska, Krzysztof Mieczkowski (Solidarnosc), Dorota Fonik, Ireneusz Gozdziolko, Stefan Lukaszuk (ZZ Budowlani/OPZZ), Agnieszka Getka-Bancerek (ZZPE/OPZZ) og Cezary Zurawski (OPZZ), har deltatt på et omfattende program i Oslo. I tillegg til de polske tillitsvalgte er SVs stortingsrepresentant Karin Andersen med på bildet, samt forbundssekretærene Ellisiv Rognlien og Reidunn Wahl. (Foto: Viggen/Nettverk).

Varierte diskusjoner


Det startet med et møte med Kamzy Gunaratnam fra AUF og diskusjon om kampen mot rasisme og høyreekstremisme. Deretter gikk det slag i slag med besøk på byggeplassen på Vulkan med klubbleder i Lefdal, diskusjon om hvordan rekruttere ungdom hos Heismontørenes Fagforening og møte med polske tillitsvalgte som bor i Norge.

Skolebesøk


På Etterstad VGS ble flere skoleklasser besøkt og det ble orientert om samarbeidet med næringslivet, utplassering og arbeidet med å få flere jenter inn i tradisjonelle mannsyrker – deriblant prosjektet Jenter i Bil & Elektro.
På VK2 var det flere elever med polsk bakgrunn. På morsmålet fortalte de engasjert om arbeidsoppgavene de holdt på med.

Andersen på Stortinget


Karin Andersen fra SV tok imot gruppen på Stortinget. Hun orienterte om plenumsdebatten om sosial dumping samme dag.
– Høyresiden vil ha mer konkurranse på lønn – det vil resultere i at både immigranter og nordmenn går ned i lønn. Man må øke risikoen for å bli tatt, ha høye bøter og gode instrumenter for fagbevegelsen slik at tillitsvalgte kan avdekke sosial dumping på egen arbeidsplass, sa Andersen som også la vekt på hvordan fagbevegelsen har bidratt til mer rettferdig fordeling av makt og penger i Norge.

Relacom-klubben


Hos Relacom-klubben fikk de polske tillitsvalgte en orientering om bedriften, klubben og lønns- og arbeidsvilkår.

Flere felles utfodringer


– Diskusjonene med våre polske kamerater har avdekket store forskjeller, men også hvor like mange av utfordringene er – kamp mot privatisering, korttidskontrakter, sosial dumping, hvordan kvinner blir mottatt i typiske mannsyrker, hvordan rekruttere ungdom osv, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Global kapitalmakt


– Vi ser at kapitalkreftene på tvers av landegrensene har en veldig lik strategi som svekker fagbevegelsen, sier forbundssekretær Ellisiv Rognlien som har tolket døgnet rundt de siste dagene. – Disse angrepene må møtes med økt samarbeid mellom fagorganiserte internasjonalt, påpeker hun.

Takker for bidrag


EL & IT Forbundet takker alle som har vært med og bidratt til prosjektet – spesielt klubbene i Lefdal og Relacom, Heismontørenes Fagforening, AUF, elever og lærere på Etterstad VGS, SVs Stortingsgruppe og Oslo Bygningsarbeiderforening.
Prosjektet er delfinansiert av Utenriksdepartementet.