Gjennomførte 15 000 tilsyn

- innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet gjennomførte ca. 2 900 tilsyn for å kontrollere hvordan bedrifter jobber med forebygging av muskel- og skjelettplager. Arbeidstilsynet var på tilsyn i barnehager, bygg og anlegg, verftsindustri, restauranter og i havbruksnæringen. 67 prosent av tilsynene førte til reaksjoner.

Farlige kjemikalier


Svært mange arbeidstakere utsettes for farlige kjemikalier. I 2010 gjennomførte Arbeidstilsynet 2 400 tilsyn innen næringer der det er særlig risiko for luftveislidelser, kreft og hudlidelser. Noen av bransjene Arbeidstilsynet kontrollerte var bakerier, frisører og virksomheter som driver asbestsanering, bergverksdrift og smådyrveterinærer. Det ble også gjennomført 50 tilsyn hos skoleeiere med fokus på inneklima.

Forebygge arbeidsulykker
Arbeidstilsynet gjennomførte 3 400 tilsyn i 2010 for å forebygge arbeidsulykker i utsatte næringer som helse- og sosialsektoren, bygg og anlegg, transport og kommunikasjon, landbruk og industri. Informasjon og veiledning om den nye byggherreforskriften, som beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen, har vært en viktig formidlingsoppgave for Arbeidstilsynet i året som gikk. Arbeidstilsynet har veiledet fylkeskommuner,  private og offentlige byggherrer. Totalt har 2500 ansatte fått opplæring om forskriften.

Fortsetter arbeidet mot sosial dumping


I 2010 gjennomførte Arbeidstilsynet 3 015 tilsyn for å forebygge sosial dumping. Nærmere 2 000 av tilsynene ble gjennomført i bygg, anlegg, verfts- og skipsindustri og næringsmiddelindustri. Det var 888 tilsyn innen hotell og restaurant, renhold og transport, og 135 tilsyn i landbruket.
ID-kort
Kravet om ID-kort i bygge- og anleggsnæringen er blitt godt kjent, og i tillegg har servicekontorene for utenlandske arbeidstakere vært en viktig faktor i arbeidet mot sosial dumping. 2010 var det første året med full drift på kontorene i Oslo, Stavanger og Kirkenes. I løpet av året hadde kontorene nærmere 100 000 besøkende, det ble produsert over 18 800 skattekort, og det ble tildelt 6 708 ID-nummer. Gjennom samarbeidet med Skatteetaten og politiet ble det utført flere kontroller av ID-kort.

Samarbeidsintervjuer
I rapporten er høydepunktene fra 2010 i hovedsak presentert ved intervjuer med sju ansatte som forteller om sitt og Arbeidstilsynets arbeid.
Les mer på arbeidstilsynet.no.
Les hele årsrapporten her.