Geneveskolen 2013

Publisert: 18.12.12

– innholdet kan være utdatert

Ansatte i fagbevegelsen som trenger jobbrelatert videreutvikling innenfor skolens temaer (ILO, forhold ILO/WTO) og veiledere/kursledere som har behov for en forståelse av internasjonale forhold og globalisering er også i målgruppen.

Målet for kurset

Målet for kurset er å:

  • Øke kunnskapen om internasjonalt samarbeid og internasjonalt regelsverk, ILO og andre internasjonale organisasjoner.
  • Øke innsikten om EUs og de europeiske organisasjoners rolle i globaliseringsprosessen
  • Stimulere til faglige aktiviteter nasjonalt og internasjonalt
  • Økt nordisk samhold og økt språkforståelse
Gjennomføring av kurset

11.-14 april er det forkurs i Sverige med introduksjon til de internasjonale studiene og kursets arbeidsformer. Forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid.

I april – mai er det nettbaserte forberedelser. Deltakerne må regne med å jobbe med kursets temaer i ca 30 timer. De må ha tilgang til PC og internett enten på jobb eller hjemme

Hovedkurset er i Geneve 2. til 15. juni . I Geneve vil kursdeltakerne følge ILOs årlige konferanse. Gjenom dette vil de gjennomføre et prosjektsudie i globaliseringsspørsmål. Det vil også bli lagt opp til studiebesøk til verdensomspennende faglige organisasjoner, FN og WTO. Kurset avsluttes med at gruppene presenteres sitt arbeid både skriftlig og muntlig.

Forkunnskaper

Arbeidsspråket kursdeltakerne imellom vil være det nasjonale språket. Det er imidlertid viktig å være klar over at forelesninger, studiemateriell og studiebesøk for stor del vil foregå på engelsk.

Det er også en fordel med erfaring fra prosjektarbeid, og studiearbeid om internasjonale, nordiske og faglige spørsmål.

Påmelding innen 22. januar på aof.no.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.