Full støtte fra forbundet

- innholdet kan være utdatert

– Vi er enig i organisasjonene innen flybransjen sin beskrivelse av en bransje ut av kontroll, sier Hans O. Felix, leder av EL & IT Forbundet. Bransjen må bringes under kontroll og de ansattes rettigheter må overholdes.

Fritt fall


Arbeidstakerorganisasjonene innenfor flybransjen beskriver en hverdag med dårlige arbeids- og hviletidsbestemmelser, samt at kabinansatte og piloter er fratatt forutsigbarhet og innflytelse over arbeid og fritid.
– Anstendige arbeidsvilkår må gjenreises i flybransjen. Norske myndigheter må medvirke til en ansvarlig og samordnet europeisk luftfartspolitikk. Sunn og hensiktsmessig konkurranse forutsetter klare regler som følges, sier Felix.

Støtter kravene


EL & IT Forbundet støtter organisasjonenes markering og krav til norske myndigheter.

  1. Arbeidstidsbestemmelser må samsvare med fysiologiske vitenskapelige anbefalinger
  2. Det operative ansvaret og arbeidsgiveransvaret må henge sammen, samtidig som det er klart definert. Sosial dumping, fiktive baser og å være ansatt i form av «selvstendig næringsdrivende» er en utilsiktet virkning av liberaliseringen. Slike ordninger må politikerne få slutt på. Crew må være direkte ansatt i flyselskapet!
  3. Luftfartstilsynet må aktivt, effektivt og upåvirket ivareta krav til flysikkerhet og arbeidsmiljø.