Full seier i Sarpsborg

Publisert: 13.02.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

– Jeg er glad og lettet, sier lokal tillitsvalgt Henrik Norum som på ettermiddagen fredag den 13. kunne ringe til medlemmene og informere om dommen.

– En viktig avgjørelse. Relacom har lagt til grunn en for snever utvelgelseskrets i nedbemanningsprosessen. Resultatet var som forventet. Dette var en god dom, sier LO-advokat Elisabeth Grannes.

Også Relacoms saksbehandlingen i forkant av oppsigelsene blir kritisert i dommen.

I tillegg til at oppsigelsene kjennes ugyldige, blir hver av de fire tilkjent en erstatning.

– Vi skal sette oss ned og gå gjennom dommen i detalj, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

– Akkurat nå vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har hjulpet til med sakene i Sarpsborg – både arbeidskamerater, tillitsvalgte og pensjonister som har bidratt.

Relevante artikler

Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.