Full seier i Sarpsborg

- innholdet kan være utdatert

– Jeg er glad og lettet, sier lokal tillitsvalgt Henrik Norum som på ettermiddagen fredag den 13. kunne ringe til medlemmene og informere om dommen.

– En viktig avgjørelse. Relacom har lagt til grunn en for snever utvelgelseskrets i nedbemanningsprosessen. Resultatet var som forventet. Dette var en god dom, sier LO-advokat Elisabeth Grannes.

Også Relacoms saksbehandlingen i forkant av oppsigelsene blir kritisert i dommen.

I tillegg til at oppsigelsene kjennes ugyldige, blir hver av de fire tilkjent en erstatning.

– Vi skal sette oss ned og gå gjennom dommen i detalj, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

– Akkurat nå vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har hjulpet til med sakene i Sarpsborg – både arbeidskamerater, tillitsvalgte og pensjonister som har bidratt.