Frykter feiltolking av FEK

- innholdet kan være utdatert

Senioringeniør Røsbekk deltok på en FEK-konferanse i regi av EL & IT Forbundet for å forklare hvordan DSB tolker «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», i kortform omtalt som FEK.
Forskriften trådde i kraft i juli i fjor og erstattet de to øvrige nevnte tretegns-forkortelsene.
– FEK er rett og slett FKE pluss FRV. Også har vi inkludert tekst fra veilederen, fastslår Runar Røsbekk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Les hele artikkelen i Nettverk.