Frykter feiltolking av FEK

Publisert: 06.02.14

– innholdet kan være utdatert

Senioringeniør Røsbekk deltok på en FEK-konferanse i regi av EL & IT Forbundet for å forklare hvordan DSB tolker «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», i kortform omtalt som FEK.

Forskriften trådde i kraft i juli i fjor og erstattet de to øvrige nevnte tretegns-forkortelsene.

– FEK er rett og slett FKE pluss FRV. Også har vi inkludert tekst fra veilederen, fastslår Runar Røsbekk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Les hele artikkelen i Nettverk.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.