Frykten for å få sparken øker

- innholdet kan være utdatert

Likevel er det bare belgiere og tyrkere som føler seg tryggere enn oss nordmenn, blant alle de 25 landene i undersøkelsen.

Fire ganger i året tar rekrutteringsfrimaet Randstad temperaturen på mobiliteten i det internasjonale arbeidsmarkedet. Rapporten for første kvartal viser at norske arbeidstagere er blitt mer pessimistiske på egen evne til å holde på jobben. 13 prosent av de norske respondentene har høy frykt for å miste jobben, mot 10 prosent i fjerde kvartal 2010 og 8 prosent i 3.kvartal 2010.


– Selv om Norge hadde en lettere vei gjennom finanskrisen enn mange andre europeiske land, er nordmenn i økende grad bekymret for å miste jobben. Vi ser nå nivåer som er høyere enn for ett år siden, da finanskrisen var mye nærere i minnet. Det er trend vi også har sett i Europa, men som nå er sterkere i Norge. Dette kan tyde på at mange norske arbeidstakere ikke har tro på at økonomien er friskmeldt og ser med litt usikkerhet på fremtiden, sier Kristin Refsnes i Randstad Norge.
Likevel er arbeidstagere i de fleste andre land mer usikre enn oss nordmenn.  Bare tyrkere (10 prosent) og belgiere (11 prosent) er mer trygge på å beholde jobben enn oss. På verdensbasis er 20 prosent av arbeidstakerne svært redde for å miste jobben. I Sverige og Danmark er respektive 14 og 19 prosent redde for at de snart må finne seg noe annet å gjøre. Også hos våre naboer har tendensen vært stigende de siste kvartalene.
Samtidig viser undersøkelsen at 72 prosent av de spurte norske arbeidstagerne har tro på at det er mulig å skaffe seg ny, tilsvarende jobb om det skulle bli nødvendig. Dette er over det internasjonale snittet på 64 prosent, men langt fra toppen.
– Nordmenn har ganske god tro på egne muligheter til å få ny jobb, og er i så måte mer optimistiske enn både svensker og dansker. Vi ser imidlertid at listen over de mest optimistiske landene domineres av store økonomier som India, Kina og Mexico. Selv om Norge har svært lav arbeidsledighet, er økonomien relativt smal. Samtidig er befolkningen spredt, noe som kan spille inn her, sier Refsnes
De mest pessimistiske på egne jobbmuligheters vegne er japanere, spanjoler og ungarere.