Frontfaget i mål

- innholdet kan være utdatert

Oppgjøret gir et generelt tillegg til alle på kr 0,75 per time, og ekstra løft for lønnssatser på teko-området på 1,25 per time. Den endelige ramma er anslått til å bli på 3,3 prosent. For alle blir det generelle tillegget 75 øre timen i det sentrale oppgjøret.
– Vi er godt fornøyd med at forhandlingen landet på en ramme på 3,3 prosent. Det regner vi som en seier, uttaler Hans O. Felix Forbundsleder i EL & IT Forbundet.
Partene er enige om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjonen, ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte med mer.
– Forventningene til pensjon var større enn resultatet som ble oppnådd, men prosessen er hvertfall i gang. Det er et steg i riktig retning, men det vil ta flere oppgjør til for å få til en god løsning når det gjelder pensjon, mener Felix.
Les mer på Fellesforbundet.no.