Frontfaget i mål

Publisert: 02.04.14

– innholdet kan være utdatert

Oppgjøret gir et generelt tillegg til alle på kr 0,75 per time, og ekstra løft for lønnssatser på teko-området på 1,25 per time. Den endelige ramma er anslått til å bli på 3,3 prosent. For alle blir det generelle tillegget 75 øre timen i det sentrale oppgjøret.

– Vi er godt fornøyd med at forhandlingen landet på en ramme på 3,3 prosent. Det regner vi som en seier, uttaler Hans O. Felix Forbundsleder i EL & IT Forbundet.

Partene er enige om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjonen, ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte med mer.

– Forventningene til pensjon var større enn resultatet som ble oppnådd, men prosessen er hvertfall i gang. Det er et steg i riktig retning, men det vil ta flere oppgjør til for å få til en god løsning når det gjelder pensjon, mener Felix.

Les mer på Fellesforbundet.no.

 

 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.