Frokost om elever som slutter

- innholdet kan være utdatert

Utdanningsforbundet og LO ga i november Fafo i oppdrag å skrive en rapport om hvordan frafallet i videregående opplæring kan møtes. Rapporten – ”Gull av gråstein” – gir oversikt over tiltak som bør iverksettes.
Rapporten og forslag til tiltak blir kommentert av oppdragsgiverne.
Her er program og oversikt over deltakere.
Frokosten er «fulltegnet».