Fredsinitiativet: engasjement mot krig

Publisert: 23.01.13

– innholdet kan være utdatert

– Situasjonen i Syria er først og fremst et opprør mot undertrykkelse, sa Robert Mood til en fullsatt møtesal hos LO i Oslo.

Mood gikk gjennom konfliktens historiske røtter fra kolonitiden, stormaktsinteresser og regionale omstendigheter.

Ungndommens syn

Også seks ungdomsorganisasjoner ga sitt syn på konflikten.

– De syriske ungdommene så på opprøret i Egypt og tok til gatene, sa Hussaini fra AUF, som la vekt på at ungdommene krevde arbeid og slutt på korrupsjon og undertrykking.

To aktive fra forbundet

På årsmøtet ble Reza Rezaee gjenvalgt som leder i Fredsinitiativet. I det nye styret sitter også representanter fra flere partier, ungdomsorganisasjoner og andre.

Forbundssekretær Ellisiv Rognlien fortsetter som styremedlem fra EL & IT Forbundet og forbundssekretær Reidunn Wahl ble gjenvalgt til valgkomiteen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.