Forventer fusjoner i dansk LO

- innholdet kan være utdatert

Fallende medlemstall vil tvinge fram en rekke sammenslåinger av danske forbund. Det mener forskerne og professorene Jesper Due og Jørgen Steen Madsen ved universitetet i København.
Due og Steen Madsen har laget et dokument om temaet som legges fram for LO-kongressen. De to arbeidslivsforskerne tror antall forbund vil synke fra 18 til 10 i løpet av 10 år.
Dette omfatter også Dansk Elforbund, som allerede er i forhandlinger med Dansk Metal, blikkenslagerne og rørleggernes forbund med mulighet for å danne et felles teknisk forbund i 2012.

Les mer om saken og LO-kongressen på FriFagbevegelse.